Behandeling

Osteopathie Krista Post D.O.-MROWanneer u een afspraak maakt krijgt u een mail met daarin een link naar uw persoonlijke account. Wanneer u inlogt in uw account kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen en het intakeformulier invullen, ook kunt u uw afspraken bekijken. In dit intakeformulier staan vragen over uw klachten, uw medische geschiedenis en uw gezondheid. Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten uitgebreid besproken. Dit is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klachten te achterhalen en om eventuele onderlinge relaties te kunnen leggen.


Vervolgens wordt een osteopatisch onderzoek verricht van het gehele lichaam. Het onderzoek is gericht op beweeglijkheid en spanning van alle weefsels. Zo kan een beeld gevormd worden van de spanningsopbouw in het lichaam in relatie met uw klachten. Tijdens het eerste consult wordt direct gestart met de behandeling. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Een consult duurt ongeveer een uur.


De periode tussen de behandelingen kan variëren van twee tot acht weken. Deze tijd heeft uw lichaam nodig om zich aan te passen aan de verandering van de beweeglijkheid en het spanningsevenwicht. Na drie tot vier osteopatische behandelingen zal het behandelingsresultaat met u worden geëvalueerd.


Ieder mens reageert anders op een osteopatische behandeling. Na een behandeling kunnen nareacties optreden in de vorm van vermoeidheid, hoofdpijn, een gevoel van warmte of koude of het loskomen van emoties. Er kan direkt een afname van uw klachten zijn maar ook kunnen uw klachten tijdelijk verergeren. Dit is een normaal verschijnsel wat aangeeft dat uw lichaam op de behandeling reageert en zoekend is naar een nieuw evenwicht.
Algemene voorwaarden en klachtenregeling


Op de diensten die de in het NRO geregistreerde osteopaat levert zijn de Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt. Als osteopaat ben ik aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden.

Osteopathie Krista Post D.O.-MRO


Het Arsenaal

Kloosterstraat 15

6981 CC Doesburg

tel. 06 42902377

contact@osteopathie-kristapost.nl


AGB-code praktijk: 90(0)15704

AGB-code zorgverlener: 90037048

KvK: 09199615


Geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie

(NRO) onder nr. 438, lid van de Nederlandse Vereniging

voor Osteopathie (NVO)


Foto: Bas Weetink Fotografie