Links

Osteopathie Krista Post D.O.-MRO


Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO):


De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor wetenschappelijke erkenning van de behandelmethode. Ook onderhoudt de vereniging contacten met andere organisaties van beroepsbeoefenaren, patiënten en opleidingen, behartigt de belangen van aspirant-leden en begeleidt osteopaten bij het starten van een praktijk voor osteopathie. 


Nederlands Register voor Osteopathie (NRO):


De NRO registreert de osteopaten die opgeleid zijn volgens het beroepscompetentieprofiel. NVO en NRO hebben dit BCP gezamenlijk opgesteld. Osteopaten die geregistreerd zijn bij het NRO voeren de beschermde titel DO-MRO en voldoen aan alle kwaliteitseisen die de stichting stelt. Denk aan het volgen van een studie aan een erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel.


College Sutherland, Opleiding Osteopathische geneeskunde te Amsterdam:


Het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland verzorgt een 6 jarige hogere beroepsopleiding tot osteopaat. College Sutherland Amsterdam is sinds 1986 gevestigd in Nederland en bestaat al vanaf 1957 in Parijs.


Osteopathie Krista Post D.O.-MRO


Het Arsenaal

Kloosterstraat 15

6981 CC Doesburg

tel. 06 42902377

contact@osteopathie-kristapost.nl


AGB-code praktijk: 90(0)15704

AGB-code zorgverlener: 90037048

KvK: 09199615


Geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie

(NRO) onder nr. 438, lid van de Nederlandse Vereniging

voor Osteopathie (NVO)


Foto: Bas Weetink Fotografie